Tematem przewodnim wystawy są fotografie mojego autorstwa w dwóch wiodących, bardzo różniących się tematach.

Pierwszy to dość szeroko pojęta Przyroda. W większości będą to ptaki oraz zdjęcia makro. Wszystkie modele ze zdjęć przyrodniczych to nasza lokalna fauna, można je spotkać w Policach i w bezpośrednim sąsiedztwie Polic.
Część mojej ptasiej ekspozycji ilustrowała wystawę „Przy-Prze-Od/Loty. Ptaki w kulturze ludowej” w Muzeum Ziemi Wałeckiej. Można obejrzeć jak to wtedy wyglądało w wersji online TUTAJ>>

Temat drugi związany jest z Historią. Fotografuję odtwórców Historii, (ludzi, których można podziwiać na imprezach historycznych (np. w niedalekim Wolinie) i którzy popularyzują Historię wśród społeczeństwa) sam będąc takim odtwórcą. Zdjęcia z tej kategorii pochodzą z imprez z Polski oraz Norwegii.